Netpuds Renovering

​Renovering af facader ved hjælp af tyndpudsning med vejrbestandig hæftemørtel ilagt revneoverbyggende glasfiber armeringsnet, er en fremragende renoverings-metode til forstærkning af facader... det er en meget stærk og langtidsholdbar løsning, selv til facader med svære revnedannelser, afskalninger og facadeskader!

Netpudsrenovering er velegnet til facader af mursten, puds, beton og leca.

En netpudsrenovering består af 2 lag tyndpuds, hvori der forstærkes overlappende med glasfiberarmeringsnet på mur-overflade og hjørner i det første lag. Tidligst dagen efter, påføres og færdiggøres afslutningslaget.

​Armeringsnettet bygges simpelthen ind i pudsen, således at pudsen er sammenhængende i ét stykke. Derved sikres mod afskalninger og revnedannelser.

Metoden er også rigtig velegnet til udsatte skorstene og sokler... i det hele taget, dér hvor vores hårde vejrmæssige skiftende klima forårsager skader på vores bygninger. 

Få et indtryk af hvordan det foregår, via vores YouTube videoklip.​​

Lidt info om forarbejdet før der netarmeres/tyndpudses udvendigt:

​Netpuds kræver et fast, bæredygtigt, jævnt og rent underlag hvor større skader først er repareret. Man kan eksempelvis ikke netarmere/tyndpudse sig ud af løst, porøst eller frostsprængt murværk eller puds, uden først at have udbedret skaderne.

Er de udvendige facader malet, så skal malingen først fjernes. I enkelte tilfælde (vel at mærke hvis malingen er forholdsvis løs og overfladerne jævne) kan det være en fordel at fjerne malingen ved hjælp af en facadefræser, der er mere skånsom mod underlaget end sandblæsning.

Er overliggere over vinduer og døre defekte og revnede, så bør de udskiftes forinden netarmering/tyndpudsning.

Lidt om struktur, spil & diffusionsåbenhed ved pudsede overflader:

​Overflader i mørtler har en grovere og mere vækslende struktur end ved spartlet/slebet overflader som de man ofte har på vægge indendørs.

Diffusionsåbne overflader som pudsede overflader er samtidig åndbare, og ”ånder” derfor i takt med fugt- og temperatursvingninger samt underlagets beskaffenhed, hvorfor farvespillet i den pudsede overflade altid vil virke mere levende og nuancerende end den malede overflader.
​En pudset overflade kan derfor ikke sammenlignes med en overflade der slutteligt er malet. Den malede overflade vil altid virke meget mere glat & ensartet, både i struktur og i farven end den pudsede overflade.

Efter endt udtørring, kan den nypudsede overflade males i en god og meget diffusionsåben maling som f.eks. en god silikatmaling…. eller evt. en god silikoneharpiksmaling.
Bemærk – det handler om at bibeholde diffusionsåbenheden i materialerne, hvorfor det er bedst at male så få lag ovenpå hinanden som muligt... nu flere lag maling, nu mere ”lukkes” for diffusionsåbenheden i overfladen.

Den åndbare diffusionsåbenhed ved udvendigt pudsede overflader er vigtig, da den er med til at hindre afskalninger af pudsen.

Det anbefales at man undgår ’lukkede’ malinger på udvendigt puds/murværk.

Netpuds Priseksempler:​

Vi har forsøgt at give et forsigtigt fingerpeg på et prisniveau, med lidt forskellige priseksempler på netpudsrenoveringsopgaver vi har udført.

Se folderen vedr. "Netpuds Priseksempler" lidt længere nede på siden... der er efterhånden en del eksempler i folderen, fordelt på både lidt større samt lidt mindre opgaver.

Vi kan ikke oplyse en fast m² pris.

En pris afhænger nemlig af en vurdering ud fra det der skal udføres på den enkelte opgave, da forarbejdet kan være vidt forskelligt fra opgave til opgave.
Priseksemplerne i folderen er vejledende således at det forhåbentlig er lidt nemmere at danne sig et overblik om hvorvidt prisniveauet holder sig inden for det der er budgetteret.

Dækningsområde og kontaktoplysninger:

​For tilbud på netpuds opgaver, så kontakt os gerne, enten på tlf.: 22 80 95 20 eller via mail@kentbyskovhansen.dk. Ved skriftlig henvendelse så husk at oplyse jeres fulde navn, adresse på opgaven, telefonnummer samt e-mail (vi beregner ikke tilbud uden disse oplysninger).

​Se med i vores Netpuds opslag på Facebook.

Se også under Facaderenovering for øvrigt facade renoverings-arbejde vi udføre.

​​Murermester Kent Byskov Hansen ApS, der er beliggende på Fyn ved Vissenbjerg/Aarup og medlem af Byg Garanti, udfører netpuds renovering i vores eget nær-område, som dækker hele Assens Kommune, Odense & omegn, Middelfart samt Fredericia.

Se vores PDF-foldere ang. Netpuds:

Et udpluk af billeder fra de netpudsrenoveringer som vi har udført:

​Find inspiration her

Murermester Kent Byskov Hansen ApS​

CVR: 33508190

Middelfartvej 145

5492 Vissenbjerg​

 Mobil: 22 80 95 20 

E-mail: mail@kentbyskovhansen.dk