Netpuds Renovering

​Renovering af facader ved hjælp af tyndpudsning med vejrbestandig hæftemørtel ilagt revneoverbyggende glasfiber armeringsnet, er en fremragende renoverings-metode til forstærkning af facader... det er en meget stærk og langtidsholdbar løsning, selv til facader med svære revnedannelser, afskalninger og facadeskader!

Netpudsrenovering er velegnet til facader af mursten, puds, beton og leca.

En netpudsrenovering består af 2 lag dertil egnet tyndpudsmørtel, hvori der forstærkes overlappende med glasfiberarmeringsnet på mur-overflade og hjørner i det første lag. 

Tidligst dagen efter, påføres og færdiggøres netpuds-afslutningslaget (enten i 'grå' eller 'råhvid' farve). 

Ønskes de færdignetpudsede udendørs overflader afsluttet i et udvalg af andre indfarvede mørtler end 'grå' eller 'råhvid', kan dette tilbydes mod en merpris, udført som et helt 3. mørtellag og altså udført udenpå de allerede færdig-netpudsede overflader... men overfladen kan istedet, også sagtens males efter endt udtørring.

​Ved netpuds, bygges armeringsnettet simpelthen ind i pudsen, således at pudsen er sammenhængende i ét stykke. Derved sikres mod afskalninger og revnedannelser.

Metoden er også rigtig velegnet til udsatte skorstene og sokler... i det hele taget, dér hvor vores hårde vejrmæssige skiftende klima forårsager skader på vores bygninger. 

Få et indtryk af hvordan det foregår, via vores YouTube videoklip.​​

Lidt info om forarbejdet før der netarmeres/tyndpudses udvendigt:

​Netpuds kræver et fast, bæredygtigt, jævnt og rent underlag hvor større skader først er repareret. Man kan eksempelvis ikke netarmere/tyndpudse sig ud af løst, porøst eller frostsprængt murværk eller puds, uden først at have udbedret skaderne.

Er de udvendige facader malet, så skal malingen først fjernes. I enkelte tilfælde (vel at mærke hvis malingen er forholdsvis løs og overfladerne jævne) kan det være en fordel at fjerne malingen ved hjælp af en facadefræser, der er mere skånsom mod underlaget end sandblæsning.

Er overliggere over vinduer og døre defekte og revnede, så bør de udskiftes forinden netarmering/tyndpudsning.

Lidt om struktur, spil & diffusionsåbenhed ved pudsede overflader:

Netpuds udføres i forholdsvis tynde lag med dertil egnede tyndpudsmørtler, ​som afsluttes med filtsning. 

Fordi netpuds består af tynde filtsede lagopbygninger, vil der kunne fornemmes en del struktur & spil i det færdige resultat.... lidt som svarende til en vandskuring, men dog stadig meget mere dækkende end vandskuring, da netpuds består af 2 lag + net. 

​Overflader i mørtler har også en grovere og mere vækslende struktur end ved spartlet/slebet overflader, som de man ofte har på vægge indendørs.

Netpuds skal/kan derfor ikke forveksles med 'en hel glat overflade'... et udtryk der desværre alt for ofte fejlagtigt benyttes, når kunder gerne vil beskrive det udtryk de ønsker i det færdige resultat. 

'Glatte overflader' kan ikke opnås ved pudsede overflader, uanset om de er traditionelt udkastet & pudset, netpudset eller bare vandskuret.

'Glatte overflader' kan nok bedst sammenlignes med de vi ser på mange fabriksfremstillede genstande og inventar, som eksempelvis køkkenlåger, laminat bordplader, facadebeklædning af eternit eller glatte fliser... men aldrig ved håndlavede overflader.   

Diffusionsåbne overflader som pudsede overflader er samtidig åndbare, og ”ånder” derfor i takt med fugt- og temperatursvingninger samt underlagets beskaffenhed, hvorfor både struktur og farvespil i den pudsede overflade altid vil virke mere levende, vekslende og nuancerende end den malede overflade.
​En pudset overflade kan ikke sammenlignes med en overflade der slutteligt er malet.

Ønskes overfladen mere ens i farven end den færdigpudsede overflade, kan den sagtens males i en god diffusionsåben maling, som eksempelvis silikatmaling, efter endt udtørring.

Mange pudsede huse, kan på afstand godt se ud som om at overfladen er helt glat og ens, men kommer man tættere på vil man tydeligt kunne se at der er masser af struktur & spil i overfladen. Sidelys fra solen vil endda fremhæve strukturen pga. kraftige skyggevirkninger, mens synligheden af struktur-effekten mindskes ved direkte sollys på overfladen eller på overflader i skyggesiden.

Efter endt udtørring, kan den nypudsede overflade males i en god og meget diffusionsåben maling som f.eks. en god silikatmaling…. eller evt. en god silikoneharpiksmaling.
Bemærk – det handler om at bibeholde diffusionsåbenheden i materialerne, hvorfor det er bedst at male så få lag ovenpå hinanden som muligt... nu flere lag maling, nu mere ”lukkes” for diffusionsåbenheden i overfladen.

Den åndbare diffusionsåbenhed ved udvendigt pudsede overflader er vigtig, da den er med til at hindre afskalninger af pudsen.

Det anbefales at man undgår ’lukkede’ malinger på udvendigt puds/murværk.

Netpuds Priseksempler:​

Jeg har forsøgt at give et forsigtigt fingerpeg på et prisniveau, med lidt forskellige priseksempler på netpudsrenoveringsopgaver som jeg har udført.

Se folderen vedr. "Netpuds Priseksempler" lidt længere nede på siden... der er efterhånden en del eksempler i folderen, fordelt på både lidt større samt lidt mindre opgaver.

Jeg kan ikke oplyse en fast m² pris.

En pris afhænger nemlig af en vurdering ud fra det der skal udføres på den enkelte opgave, da forarbejdet kan være vidt forskelligt fra opgave til opgave.
Priseksemplerne i folderen er vejledende således at det forhåbentlig er lidt nemmere at danne sig et overblik om hvorvidt prisniveauet holder sig inden for det der er budgetteret.

​Indvendig netpuds-renovering af vægoverflader:

Netpuds kan også sagtens udføres på indvendige vægge af sten, puds, beton, fliser, gips mm., med dets lækre rå & changerende filtsede 'look'... og som et stærkt, revneoverbyggende, prisvenligt & konkurrencedygtigt alternativ til et malerfirma der skal fuldspartle, slibe samt opsætte filt eller væv.

Dækningsområde og kontaktoplysninger:

​For tilbud på netpuds opgaver, så kontakt os gerne, enten på tlf.: 22 80 95 20 eller via mail@kentbyskovhansen.dk. Ved skriftlig henvendelse så husk at oplyse jeres fulde navn, adresse på opgaven, telefonnummer samt e-mail (vi beregner ikke tilbud uden disse oplysninger).

​Se med i vores Netpuds opslag på Facebook.

Se også under Facaderenovering for øvrigt facade renoverings-arbejde vi udføre.

​​Murermester Kent Byskov Hansen ApS, der er beliggende på Fyn ved Vissenbjerg/Aarup og medlem af Byg Garanti, udfører netpuds renovering i vores eget nær-område, som dækker hele Assens Kommune, Odense & omegn, Middelfart samt Fredericia.

Se vores PDF-foldere ang. Netpuds:

Et udpluk af billeder fra udførte netpuds-renoveringer:

Før/efter billeder fra et hus i Odense:

Før/efter billeder fra et hus i Odense:

Før/efter billeder fra et hus i Kerteminde:

​Før/efter billeder fra et hus i Fraugde:

Før/efter billeder fra et hus i Andebølle ved Vissenbjerg​:

Før/efter billeder fra et hus ved Kauslunde ved Middelfart:​

​Diverse før/efter billeder fra øvrige opgaver:

​Find inspiration her

Murermester Kent Byskov Hansen ApS​

CVR: 33508190

Middelfartvej 145

5492 Vissenbjerg​

 Mobil: 22 80 95 20 

E-mail: mail@kentbyskovhansen.dk